Lensimplantatie:

Wat zijn lensimplantaten?

 

In geval van hoge bijziendheid of verreziendheid kan de ooglaserbehandeling tegenaangewezen zijn. In deze gevallen is het mogelijk een lensje in het oog te brengen om de afwijking te corrigeren.
Lensimplantaten zijn lenzen die binnen in uw oog geplaatst worden. Er kan ofwel een lens bijgeplaatst worden, of de eigen ooglens kan vervangen worden door een nieuwe lens.

1. IRISCLIPLENS:

Deze lens wordt in de voorste oogkamer gebracht door een sneetje van +/- 6mm. Vervolgens wordt deze lens vastgeclipt op het regenboogvlies met behulp van twee klauwen die vasthangen aan de lens. Vandaar ook de engelse naam ‘irisclawlens’. De wonde wordt gehecht met heel fijne draad.
Intussen bestaat er ook een plooibare versie van deze lens, zodat ze kan ingebracht worden door een kleinere insnede van ongeveer 3 mm. Hierdoor is er meestal geen hechting nodig en is er een snellere genezing.

Voordelen: deze lens wordt reeds lang gebruikt (meer dan 20 jaar) en hierdoor weten we dat er een zeer goed veiligheidsprofiel is met deze lens. Zo is de kans op drukstijging of cataractvorming (het troebel worden van de eigen ooglens) minder groot in vergelijking met de sulcuslens.
Nadeel: indien de oudere versie van de lens gebruikt wordt is de wonde relatief groot en dient gehecht te worden. Dit geeft soms aanleiding tot vervorming van het hoornvlies (astigmatisme). Dit kan meestal opgelost worden door het verwijderen van de hechtingen 6 tot 8 weken na de operatie.

2. SULCUS GEPLAATSTE LENS:

Deze lens wordt in het oog gebracht door een sneetje van +/- 3 mm. De lens wordt geplaatst tussen regenboogvlies en eigen ooglens (dit is de sulcus). De lens klemt zich hier vast met zijn uiteinden. Er is geen wondhechting nodig.

Voordelen: er is slechts een zeer kleine insnede nodig, zodat er geen hoornvliesvervorming (astigmatisme) optreedt. Hierdoor is er een snelle recuperatie van het zicht.
Nadeel: de lens is relatief nieuw, zodat het veiligheidsprofiel minder gekend is.

HOE WORDT DEZE INGREEP UITGEVOERD?

Deze operaties worden uitgevoerd onder algemene verdoving of onder lokale verdoving. Het is de dokter die in samenspraak met u beslist welke verdoving toegepast wordt.

 

NABEHANDELING

Na de operatie mag u niet wrijven in het geopereerde oog. Tevens dient u de voorgeschreven oogdruppels te druppelen volgens schema voorgesteld door uw dokter. Best is het niet te gaan zwemmen tot 3 weken na de ingreep en voorzichtig te zijn bij het sporten (fietsen kan, balsporten niet).

 

RISICO’S

Onder- of overcorrecties

Uw oogarts zal zo goed mogelijk trachten te berekenen hoe sterk het te plaatsen lensje moet zijn om een perfect resultaat te bekomen. Spijtig genoeg zijn deze methodes niet perfect, zodat men soms nog een beetje bijziend of verziend blijft. Meestal wordt in deze gevallen gekozen om de resterende afwijking bij te corrigeren met de excimerlaser. Indien hiervoor een contra-indicatie bestaat kan er soms gekozen worden om de lens te vervangen door een andere.

Cataractvorming

Of het troebel worden van de eigen ooglens. Dit komt voor in minder dan 1% van de operaties. Dit kan zich voordoen vrij snel na de operatie of pas jaren later. Indien door cataractvorming het zicht onvoldoende wordt, kan de implantlens verwijderd worden en een cataractoperatie uitgevoerd worden. Hierbij wordt de eigen ooglens vervangen door een kunstlens, zodat u toch terug een helder zicht krijgt.

Oogdrukstijging

Dit kan voorkomen snel na de operatie. Meestal is dit van voorbijgaande aard en kan dit opgelost worden met tijdelijke medicatie. Zeldzaam is het noodzakelijk de implantlens te verwijderen.

Maculair oedeem

Is zwelling van het netvlies (film van het oog). De macula of gele vlek is het stukje netvlies waar we het scherpst mee zien. Indien dit zwelt zal het zicht niet perfect en mogelijks wat vervormd zijn. Macula oedeem komt voor in 1 op 300 operaties. Meestal is het voorbijgaand van aard, doch soms kan dit blijvend zijn. In deze gevallen kan een speciale operatie (vitrectomie) overwogen worden om het probleem alsnog op te lossen.

Infectie

Dit is een zeer ernstige complicatie na een intra-oculaire ingreep. Dit komt voor bij 0.15% van de ingrepen en kan tot blindheid leiden. Indien zich een infectie voordoet zal u een pijnlijk, rood oog krijgen. Het is van het grootste belang dan zo snel mogelijk uw dokter te contacteren. Deze zal u dan zo snel mogelijk behandelen met de nodige medicatie.

Endotheelcelverlies

De endotheelcellen van het hoornvlies pompen het hoornvlies droog, zodat het mooi klaar en helder blijft. Na de lensimplantatie kan er een versneld afsterven van de endotheelcellen optreden. Hierdoor zou het hoornvlies troebel kunnen worden. Om deze reden is het belangrijk dat u elk jaar op controle gaat bij uw oogarts. Deze kan dan door het nemen van een endotheelcelfoto nagaan of er risico van hoornvliesvertroebeling bestaat.

 

Privacy Voorkeuren

Noodzakelijk

Het zijn noodzakelijke cookies om de site optimaal te laten werken

phpsession

Statistieken

We gebruiken deze cookies om bij te houden waar vandaan onze bezoekers komen.

gat, Google Analytics