Ooglaseren

Een scherp zicht, zonder bril, ontstaat doordat het licht dat op het oog valt en doorheen hoornvlies, pupil en lens gaat, perfect op het netvlies wordt geprojecteerd. Als het hoornvlies niet mooi rond is, te steil of te vlak in verhouding met de lengte van het oog, dan vallen de lichtstralen voor of achter het netvlies en heeft men een onscherp beeld. Deze ‘refractieve’ afwijkingen noemt men bijziendheid, verreziendheid of astigmatisme. Overweegt u ooglaseren? Welnu zo goed als alle oogafwijkingen kunnen brilvrij gemaakt worden.

Refractieve afwijkingen

Bijziendheid : in een bijziend oog worden de lichtstralen voor het netvlies geprojecteerd. Het oog is als het ware te lang. Dit kan gecorrigeerd worden door het hoornvlies vlakker te maken, dit door middel van refractieve oogchirurgie.


Verziendheid : in een verziend oog worden de lichtstralen achter het oog geprojecteerd. Het oog is als het ware te kort. Dit kan gecorrigeerd worden door via refractieve chirurgie het hoornvlies boller te maken.

 

Astigmatisme : in een astigmaat oog is het hoornvlies niet mooi rond. Hierdoor worden de lichtstralen die op het oog vallen niet allemaal in hetzelfde brandpunt gefocuseerd. Dit kan gecorrigeerd worden door het hoornvlies chirurgisch ronder te maken.

Veilig ooglaseren

Er bestaan verschillende ooglaser ingrepen, refractieve chirurgie genoemd, die regelmatig uitgevoerd worden om de nood aan een bril of contactlenzen te verminderen of liefst helemaal overbodig te maken. De twee meest uitgevoerde ooglaser ingrepen om dit doel te bereiken zijn de behandelingen met excimerlaser en het plaatsen van lenzen binnen in het oog (implantlenzen).

Excimerlaser : met de laser wordt de vorm van het hoornvlies bijgeslepen, zodat het licht beter op het netvlies wordt geprojecteerd. Deze geavanceerde state-of-the -art excimerlaser is bijzonder succesvol in het bekomen van een beter zicht, onafhankelijk van bril of lenzen. Voor het merendeel van de patiënten is de LASIK oogprocedure de voorkeursmethode. Hoewel de photorefractieve keratectomie (PRK), in de beginjaren van de laser zijn deugdelijkheid heeft bewezen, verkiezen we heden ten dage toch veelal eerder voor de nieuwere LASIK-techniek omdat er een snellere genezing is, veelal zonder pijn en met een minimum aan ongemak. Bovendien is er een zeer snelle recuperatie van het zicht, meestal slechts enkele uren. Dit maakt het mogelijk zeer snel zijn gewone aktiviteiten te hernemen.

Implantlenzen : in geval van erg hoge bijziendheid (meestal boven – 10 Dioptrie) of hogere verreziendheid (meestal boven + 5 Dioptrie) kan uw arts verkiezen een implantlens te plaatsen.

Bioptics : gezien de berekening van de sterkte van de implantlens niet optimaal is, en er dus te weinig of te veel kan gecorrigeerd zijn, kan men een combinatie maken van beide bovenstaande technieken om bij hoge bij- of verziendheid tot een optimaal resultaat te komen. Deze combinatie wordt ‘Bioptics’ genoemd.