Nieuwe ontwikkelingen in de ooglaser

Aberrometer geleide behandelingen

Sinds begin 2002 startten we in het BOLC met een nieuwe ontwikkeling in de ooglaser refractieve chirurgie : aberrometer geleide behandelingen. Deze betekenden een revolutie in de refractieve heelkunde. Tot op heden werd voor elke graad van refractieve afwijking een gestandardiseerde behandeling uitgevoerd. Dat wil zeggen dat voor elke patiënt met bijvoorbeeld een afwijking van +/-5 Dioptrie dezelfde ablatieprofielen werden gebruikt. Deze type ooglaserbehandeling gaf meestal goede resultaten en veel patiënten waren tevreden.
Toch zijn er ook patiënten met een minder optimaal resultaat ten gevolge van:

 1. onder- of overcorrecties
 2. problemen van halo’s en glare
 3. verminderd nachtzicht
 4. vermindering van best mogelijk zicht.

 

Dit komt omdat bij elke patiënt, elk oog verschillend is. Naast de gemeten brilsterkte uitgedrukt in dioptrie, bestaat er nog zoiets als hogere orde afwijkingen. En tot op heden werd dit niet in rekening gebracht bij de lasercorrecties.
Met een aberrometer kan de afwijking van de patiënt individueel opgemeten worden. Tevens worden ook de hogere orde afwijkingen en kan de behandeling aan deze meting aangepast worden. De metingen gebeuren door gebruik te maken van een aberrometer. Hiermee worden de kleinste onregelmatigheden in de lichtbreking van het oog opgemeten door middel van een geavanceerde corneatopograaf. De topograaf zal heel nauwkeurig het oppervlak van voor- en achterzijde van het hoornvlies in kaart brengen.
Rekening houdend met de gegevens uit deze metingen berekent de computer een individueel ablatieprofiel voor elk oog.

De voordelen van deze techniek?

 • elke patiënt wordt behandeld als een uniek geval
 • een betere gezichtsscherpte dan met gewone Lasik techniek
 • laat toe dat patiënten een betere gezichtskwaliteit behalen
 • kan een beter zicht ’s nachts geven dan de traditionele behandeling
 • er is minder kans op vermindering in best mogelijk zicht
 • er zijn minder herbehandelingen nodig

In het BOLC wordt elke patiënt pre-operatief gescreend op hogere orde aberraties. Indien er significante aberraties aanwezig zijn kan de chirurg beslissen om deze mee trachten te corrigeren in de laserbehandeling.

Irisherkenning

Sinds 2006 werd de laser van het BOLC ook uitgerust met een irisherkenningssysteem.
Dit is van groot belang bij patiënten met astigmatisme, waarbij behandelingen op een bepaalde as worden uitgevoerd.
Alle metingen gebeuren immers rechtopzittend, maar de laserbehandeling gebeurt echter in liggende houding. Bij heel wat patiënten is er een rotatie van het oog bij een liggende houding. Net daarom is de juiste plaatsing van de behandeling op het oog heel belangrijk. Met behulp van de geavanceerde irisherkenningssysteem van de Carl Zeiss gebeurt dit automatisch zodat fouten in correcte plaatsing van de behandeling zo goed als uitgesloten zijn.

Wat is de All-laser lasik

Met de introductie van de visumax in het Belgisch ooglaser centrum beschikken we vandaag naast de klassieke lasik ook over de visumax namelijk de mel 90 voor de all-laser lasik behandeling.

Deze techniek is gelijk aan de tradionele conventionele of custom wavefront lasik. Het belangrijkste voordeel van deze techniek is dat de corneale flap gecreëerd wordt met de femtosecond laser in plaats van een oscillerend mesje.

Deze all-laser lasik behandeling kan zowel uitgevoerd worden met conventionele laserablatie of wavefront guided custom lasik laserablatie.

Wat zijn de voordelen van een All-laser Lasik?

 • Meer precieze positionering van de flap
 • Meer accurate dikte van de flap
 • Dunnere flapjes
 • Lagere kans op intra-operatieve complicaties zoals buttonhole flap, dunne/dikke flappen of epitheliale defecten
 • Wegslippen van de keratoom.
 • Draagt bij tot betere contrast gevoeligheid postoperatief.
 • Minder frequent bijbehandelingen.

Specifiek aan de All-laser lasik gerelateerde hinder kan omvatten :

 • soms tijdelijke lichtgevoeligheid doch deze verdwijnen gewoonlijk gedurende het normale lasik- 6 maand-genezingsproces.

Een All-laser lasik is een optie voor alle kandidaten die refractieve chirurgie met corneale flap overwegen. Veiligheid en consistentie van de flapdikte worden hierbij gegarandeerd.
We kunnen homogene flappen maken van gepersonaliseerde dikte zodat het indicatieveld voor lasik chirurgie wordt uitgebreid.