Wat is een lensimplantatie of lensvervanging?

 

In geval van hoge bijziendheid of verreziendheid kan de excimerlaser tegenaangewezen zijn. In deze gevallen is het mogelijk een lensje in het oog te brengen om de afwijking te corrigeren.
Implantlenzen zijn lenzen die binnen in uw oog geplaatst worden. Er kan ofwel een lens bijgeplaatst worden, of de eigen ooglens kan vervangen worden door een nieuwe lens.

Lensimplantatie is een vorm van refractiechirurgie met als doel u bril onafhankelijk te maken. In het Belgisch ooglaser centrum kunnen wij u twee type lensimplantaten aanbieden. De voorzetlenzen welke geschikt zijn voor jonge mensen tot 50 jaar en de vervanglenzen voor de leeftijd boven de 50 jaar.

  • Voorzetlenzen

    Een voorzetlens is een lens die in het oog geïmplanteerd wordt en dus vóór de eigen ooglens. De eigen ooglens blijft gewoon zitten. Dit zorgt voor goed zicht in de verte. Voorzetlenzen zijn geschikt voor mensen tussen de 20 en 55 jaar en is met name een uitkomst voor jonge mensen met hoge sterktes en/of hoge cilinders in het oog.

  • Vervanglenzen

    Vervanglenzen worden ingebracht ter vervanging van de eigen ooglens. Deze techniek van refractiechirurgie passen wij toe vanaf 50 jaar. Vanaf deze leeftijd wordt de ooglens stroever en ontstaan vaak leesklachten voor nabij. Na de behandeling heeft u geen bril of lenzen meer nodig voor dichtbij, de tussenafstand en veraf. Tevens is deze techniek een goede oplossing bij cataract.

Hoe gaan we te werk?

Ieder oog is uniek in grootte, diepte en kromming. Daarnaast spelen ook uw wensen en behoeften een zeer belangrijke rol. Bijvoorbeeld uw persoonlijke situatie zoals werkzaamheden, hobby’s en wensen ten aanzien van ver- of dichtbij zien.  In het vooronderzoek voegen wij de eigenschappen van uw ogen en uw persoonlijke wensen samen tot een plan die volledig op maat is.

Tijdens het vooronderzoek worden uw ogen compleet opgemeten. Met diverse apparatuur wordt uw hoornvlies en de binnenkant van uw oog nauwgezet onderzocht. Na de metingen geeft de oogarts een definitief advies over welk type behandeling het geschiktst voor uw ogen is. Ook geven de metingen precies aan welke sterkte er gecorrigeerd moet worden.