Identiteit

Het Belgisch ooglaser centrum (BOLC) is een oogartsenpraktijk in Gent
Op deze pagina kunt u het adres vinden van het Het Belgisch ooglaser centrum (BOLC) .
Voor privacy gerelateerde vragen, gebruik dit e-mailadres: privacy@bolc.be

Algemeen

Dit is de privacy policy van BOLC . BOLC is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website.
BOLC respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet Algemene verordening gegevensbescherming stelt.

Persoonsgegevens

BOLC verwerkt de persoonsgegevens die zij via de website van u ontvangt. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die u invult op contact-en invulformulieren op de website zoals bijvoorbeeld vooronderzoeksformulier. U kunt via de website onder meer uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres aan BOLC verstrekken.
Bezoekers van de website die jonger zijn dan 16 jaar mogen slechts persoonsgegevens via de website aan BOLC verstrekken, als zij daarvoor toestemming hebben gekregen van de ouder(s) of een wettelijke vertegenwoordiger, die kennis heeft genomen van deze privacy policy.

Doeleinden en verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden door BOLC gebruikt om door u gestelde vragen te beantwoorden, om u te informeren over de huidige en toekomstige activiteiten en nieuws van BOLC , voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven en voor het versturen van brieven per post. Voor zover wettelijk vereist vraagt BOLC uw toestemming, voordat zij u dergelijke informatie toezendt.
BOLC zal de door u verstrekte persoonsgegevens in sommige gevallen doorgeven aan haar groepsmaatschappijen. In sommige gevallen zal BOLC de door u verstrekte persoonsgegevens ook aan derden ter beschikking stellen, die de hiervoor genoemde gegevensverwerkingen in opdracht en onder verantwoordelijkheid van BOLC  of haar groepsmaatschappijen zullen uitvoeren. BOLC zal uw persoonsgegevens voor het overige niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Beveiliging en bewaartermijn

De opslag en doorgifte van uw persoonsgegevens is beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. BOLC bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens in beginsel niet langer dan 5 jaar.

Inzage, correctie en verwijdering

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die het BOLC over u verzamelt. Ook kunt u BOLC verzoeken deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek sturen aan: privacy@bolc.be