Antwoord op uw vragen

Hoe meer u zich verdiept in de ooglaserbehandeling, hoe meer vragen bij u oproept. Wij hebben de meest gestelde vragen daarom voor u op een rij gezet.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust persoonlijk contact met ons op.

Maak een afspraak

Zal ik 10/10 zien na een ooglaser?

De meeste patiënten bereiken een zelfde zicht zonder bril na de oogoperatie als met bril voor de operatie. Er zijn evenwel onder- en over ooglidcorrecties, zodat niet iedereen 10/10 ziet zonder bril na de ooglaser operatie. De meesten bereiken wel een zicht van minstens 5/10 zonder bril na de operatie, wat wettelijk volstaat om een auto te besturen.

Zelfs patiënten die niet de perfectie bereiken na de ingreep zijn meestal zeer tevreden omdat hun zicht reeds enorm verbeterd is in vergelijking met voor de ingreep. Dikwijls kunnen deze patiënten het gros van hun dagelijkse taken toch uitvoeren zonder bril, zijn ze veel minder afhankelijk geworden van hun oog correctie met laser.

Uw oogarts kan U nog meer gedetailleerde informatie verschaffen en vanuit onze statistieken voorspellen welk resultaat U van de ooglidcorrectie mag verwachten.

Zal een ooglaser mij een volledige oplossing geven voor mijn zichtsprobleem ?

Het doel van elke refractieve ingreep is de afhankelijkheid van bril of lenzen te verminderen. Refractieve ingrepen geven niet altijd een perfect zicht. Zo kan een laseroperatie tot op heden presbyopie (ouderdomsverreziendheid) niet corrigeren. Presbyopie, het leesbrilfenomeen, treedt op rond de leeftijd van 45 jaar en is te wijten aan veroudering van het oog. Er worden wel lasernomogrammen ontwikkeld waarmee dit in de toekomst misschien wel mogelijk zal zijn. Presbyopie kan gedeeltelijk verholpen worden met laser door gebruik te maken van monovisie. Dit is de techniek waarbij één oog gecorrigeerd wordt voor ver en men het tweede oog licht bijziend laat om toch te kunnen lezen.

Voor verziende patiënten is een betere oplossing echter een implantlens van het multifocale of accomodatieve type.
Het is belangrijk realistische verwachtingen te hebben omtrent de ingreep en een beslissing te nemen gebaseerd op feiten en niet op valse verwachtingen of misopvattingen.

Doet een ooglaserbehandeling pijn ?

De hele ingreep en postoperatieve periode is verbazingwekkend pijnloos.Tijdens de ooglaser voel je wat druk van de ooglidsperder en voel je wat druk tijdens het maken van het flapje. Na de ingreep hebben de meeste mensen enkele uren een wat zanderig en droog gevoel, dat snel verdwijnt.

Doet PRK pijn ?

Pijn is een persoonlijk iets. Men kan er echter van uit gaan dat de eerste twee dagen na een PRK niet direct de meest prettige dagen zijn uit uw leven. Het oog voelt pijnlijk aan, het traant en men ziet niet goed. De pijn wordt onder controle gehouden met speciale druppels en pijnstillers.

Wanneer zal ik kunnen zien na de operatie ?

Het zicht recupereert zeer snel na de ooglaserchirurgie-operatie. De meeste mensen hebben al een zeer goed zicht de dag na de operatie. Na PRK duurt het herstel vijf à zes dagen. Toch verbetert het zicht nog gedurende de eerste weken na de operatie, zodat het best mogelijke zicht meestal bereikt wordt ongeveer een maand na de operatie.

Zal ik perfect zien zonder bril ?

Dat hopen we alleszins van harte, maar dit kunnen we niet garanderen. Sommige mensen hebben toch nog een bril nodig om perfect te zien. De meeste mensen vinden hun zicht zonder bril in ieder geval veel beter dan vroeger.

Kan ik blind worden van deze operatie ?

De kans om blind te worden van een refractieve operatie kan nooit helemaal uitgesloten worden, maar is toch zeer miniem. Zelfs in geval van een infectie kan ,indien tijdig ingegrepen wordt, uw zicht toch gered worden.