Ooglaseren? Voor wie?

Kom ik in aanmerking voor een ooglaserbehandeling?

Overweeg je ooglaseren? Het is de oogarts die, na een grondig oogonderzoek, beslist of u in aanmerking komt voor de ingreep.

De ideale kandida(a)t(e) voor ooglaserbehandeling is:

 1. ouder dan 18 jaar
 2. had geen verandering in brilvoorschrift de laatste 12 maanden
 3. heeft geen oogziekten

Omdat de risico’s te hoog zijn, worden patiënten niet met de ooglaser behandeld. Bijvoorbeeld bij patiënten met:

 1. Reuma
 2. Bij zwangere vrouwen wordt de ooglaserbehandeling even uitgesteld vanwege een mogelijke schommeling in de sterkte van de oogafwijking. Met andere woorden een zwangerschap is een tijdelijke contraindicatie voor de behandeling van de oogafwijking met de ooglaser.

Indien er tijdens het vooronderzoek zou blijken dat u lijdt aan één of meerdere van onderstaande oogziekte(n) dan is dat een contra-indicatie om een ooglaserbehandeling te ondergaan.

 1. Cataract
 2. Een sterk geëvolueerde glaucoom
 3. Bij een slecht reguleerde suikerziekte
 4. Bij bepaalde hoornvliesaandoeningen
 5. Oogontstekingen
 6. Ernstige droge ogen
 7. Netvliesafwijkingen

 

Zijn uw ogen niet geschikt voor ooglaserbehandeling? Wat nu?

Voordat u een ooglaserbehandeling ondergaat wordt u door ons uitgenodigd voor een vooronderzoek. Tijdens deze vooronderzoek worden uw ogen nauwkeurig opgemeten en onderzocht. Indien u na het vooronderzoek te horen krijgt dat u niet aanmerking komt voor een ooglaserbehandeling. Bijgevolg betekent dat niet automatisch dat u niet van uw bril af kunt komen. Uw dromen om te leven zonder bril of contactlenzen voorgoed dient u niet op te bergen. In dat geval kan het best zijn dat een voorzetlens of vervanglens de meest ideale optie voor u is. Deze lenzen worden in uw oog geplaatst en zorgen ervoor dat u weer scherp kan zien. Ook tijdens het vooronderzoek hoort u of deze implantlenzen een optie voor u zijn.

Concluderend, bent u benieuw of u in aanmerking komt voor een ooglaserbehandeling?

Maak een afspraak