Aberrometer geleide behandelingen

Sinds begin 2002 startten we in het BOLC met een nieuwe ontwikkeling in de laser refractieve chirurgie : aberrometer geleide behandelingen. Deze betekenden een revolutie in de refractieve heelkunde. Tot op heden werd voor elke graad van refractieve afwijking een gestandardiseerde behandeling uitgevoerd. Dat wil zeggen dat voor elke patiënt met bijvoorbeeld een afwijking van +/-5 Dioptrie dezelfde ablatieprofielen werden gebruikt. Dat dit meestal goede resultaten gaf en geeft bewijzen de vele tevreden patiënten na deze conventionele behandelingen.
Toch zijn er ook patiënten met een minder optimaal resultaat, met onder- of overcorrecties, met problemen van halo’s en glare ’s nachts of met vermindering van best mogelijk zicht. Dit komt omdat elke patiënt, elk oog verschillend is. Naast de gemeten brilsterkte uitgedrukt in dioptrie, bestaat er nog zoiets als hogere orde afwijkingen, die tot op heden niet in rekening gebracht werden bij de lasercorrecties.
Met een aberrometer kan de afwijking van de patiënt individueel opgemeten worden, ook de hogere orde afwijkingen, en kan de behandeling aan deze meting aangepast worden. De metingen gebeuren door gebruik te maken van een aberrometer, die de kleinste onregelmatigheden in de lichtbreking van het oog meet en een gesofisticeerde corneatopograaf, die heel nauwkeurig het oppervlak van voor- en achterzijde van het hoornvlies in kaart brengt.
Rekening houdende met de gegevens uit deze metingen berekent de computer een individueel ablatieprofiel voor elk oog.

De voordelen van behandeling met deze techniek zijn dan ook duidelijk :

 • laat toe elke patiënt te behandelen als een speciaal geval
 • laat toe dat meer patiënten 10/10 zicht behalen
 • laat toe dat patiënten een betere gezichtskwaliteit behalen
 • kan een beter zicht ’s nachts geven dan de traditionele behandeling
 • er is minder kans op vermindering in best mogelijk zicht
 • er zijn minder herbehandelingen nodig

In het BOLC wordt elke patiënt pre-operatief gescreend op hogere orde aberraties. Indien er significante aberraties aanwezig zijn kan de chirurg beslissen om deze mee trachten te corrigeren in de laserbehandeling.

Irisherkenning

Sinds 2006 werd de laser van het BOLC ook uitgerust met een irisherkenningssysteem.
Dit is van groot belang bij patiënten met astigmatisme, waarbij behandelingen op een bepaalde as worden uitgevoerd, maar ook bij aberrometerbehandelingen waarbij men een behandeling op dezelfde plaats dient te centreren als gemeten met de aberrometer.
Al de metingen gebeuren immers rechtopzittend. De laserbehandeling gebeurt echter in liggende houding. Als men dan weet dat er bij heel wat patiënten een rotatie optreedt van het oog bij overgang van rechtop naar liggend, dan is het niet moeilijk te begrijpen dat een juiste plaatsing van de behandeling op het oog geen sinecure is. Door echter een foto te maken van het oog in rechtopzittende houding en dit te herhalen wanneer de patiënt onder de laser ligt, kan men perfect te weten komen of het oog van deze patiënt gedraaid is en kan men de laserbehandeling hier ook aan aanpassen. Met het geavanceerde irisherkenningssysteem van de Zeiss laser gebeurt dit automatisch zodat fouten in correcte plaatsing van de behandeling zo goed als uitgesloten zijn.

All-laser lasik

Met de introductie van de Visumax in het BOLC beschikken we vandaag naast de klassieke lasik over een werkstation Visumax – Mel 80 voor de All-laser lasik behandeling.

All-laser lasik is gelijk aan de tradionele conventionele of custom wavefront lasik met uitzondering van het feit dat de corneale flap gecreëerd wordt met de femtosecond laser en niet met een mechanisch microkeratoom met oscillerend mesje.

All-laser lasik kan zowel uitgevoerd worden met conventionele laserablatie of wavefront guided custom lasik laserablatie.

All-laser lasik kan enkele voordelen aanbieden :

 • Meer precieze positionering van de flap
 • Meer accurate dikte van de flap
 • Dunnere flapjes
 • Lagere kans op intra-operatieve complicaties zoals buttonhole flap, dunne/dikke flappen of epitheliale defecten, wegslippen van de keratoom.
 • Draagt bij tot betere contrast gevoeligheid postoperatief.
 • minder frequent bijbehandelingen.

Specifiek aan de All-laser lasik gerelateerde hinder kan omvatten :

 • soms tijdelijke lichtgevoeligheid doch deze verdwijnen gewoonlijk gedurende het normale lasik- 6 maand-genezingsproces.

All-laser lasik is een optie voor alle kandidaten die refractieve chirurgie met corneale flap overwegen. Veiligheid en consistentie van de flapdikte worden hierbij gegarandeerd.
We kunnen homogene flappen maken van gepersonaliseerde dikte zodat het indicatieveld voor lasik chirurgie wordt uitgebreid.